Let’s create data fabric instead of data silos

Co je data fabric :

Data fabric je jednoduše řečeno architektonický přístup (framework) ke zjednodušení přístupu k datům v organizaci s cílem usnadnit self-service použití těchto dat.

Data fabric stojí na třech základních bodech (pilířích) :

Zpřístupnit data a to jakákoliv a kdekoliv jsou (on-premise, cloud).

Možnost řídit celý životní cyklus dat od jejich zdroje až ke konečnému konzumentovi.

Self-service doručení dat kdekoliv jsou potřeba a užitečná.

IBM jako taková netlačí zákazníky, aby kopírovali data z místa na místo a po je ukládali někam do centrální databáze (repository). Snaží se u zákazníka zjistit, kde nyní v rámci jejich digitalizace jsou a nabídnout jim řešeni, ať už jsou v jakékoliv fázi a jejich data jsou rozprostřena kdekoliv. A IBM má vše, co zákazník na své cestě k této digitalizaci potřebuje ….

Data fabric use cases :

 • Data Governance and privacy
  • Automatická aplikace různých industry-specific politik a pravidel
  • Automatické zabezpečení dat v rámci celého podniku
 • Multi-cloud data integration
  • Vytvoření jednotného pohledu na všechna data
  • Konsolidace a zjednodušení IT infrastruktury
  • Předcházení zpožděním dat a jejich výpadku
 • Customer 360
  • Více času na práci s daty než plýtvání časem s dohledáváním ¨kvalitních¨ dat
 • MLOps and Trusworthy AI
  • Automatizovaný systém MLOps s důvěryhodností v celém životním cyklu AI
  • Správa AI a zavedení transparentnosti a monitoringu pro kazdou fazi AI

https://www.ibm.com/analytics/data-fabric/